Сертифікація професійних бухгалтерів (аудиторів) в рамках підготовки сучасних фахівців.

Автор(и)

  • K.N. Kylivnyk

Ключові слова:

сертифікація, професійний бухгалтер, аудитор, професійні об’єднання

Анотація

Розвиток професії у громадянському суспільстві передбачає наявність та активну діяльність фахових організацій, а також процес підвищення кваліфікації протягом життя, що здійснюється, зокрема, у рамках сертифікації. Метою статті є дослідження можливостей сертифікації облікових працівників, зокрема, аудиторів, через професійні організації, у тому числі ФПБАУ. За результатами дослідження зроблені такі висновки: сертифікація є невід’ємною рисою підготовки високоякісного фахівця з обліку і аудиту, професійні організації грають провідну роль у її здійсненні, зміна сутності освітніх програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування вітчизняними закладами вищої освіти має враховувати міжнародні стандарти професійної освіти, зокрема, навчання протягом життя. Дослідження найбільш затребуваних сфер застосування знань професійного бухгалтера (аудитора) буде напрямом подальших пошуків.

Посилання

Головай Н. М., Волинець В. І., Гордополова Н. В. Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та їх вплив на розвиток бухгалтерської професії в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 17. С. 806–809.

Гевлич Л. Л. Тренди облікової освіти в Україні. Зб. наук. праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. С. 16–17.

Скакун Л. С. Бухгалтерська етика і професія в економічних відносинах: історичний взаємозв’язок. Вісник ЖДТУ. 2006. № 4 (38). С. 191–202.

ФПБАУ: офіційний сайт. URL: http://www.ufpaa.org/ua/certificate_cap_cipa/ (Дата звернення 18.03.2020).

Handbook of International Education Pronouncements. 2017 Edition. URL : http://www.ifac.org/svstem/files/publications/files/2017-Handbook-of-International-Education-Pronouncements.PDF (Дата звернення 18.03.2020).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого бакалаврського рівня вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. № 1260. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standartv/12/21/071-oblik-iopodatkuvannva-bakalavr.pdf (Дата звернення 17.03.2020).

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Дата звернення 15.03.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки