До проблеми поєднання технології традиційного та інноваційного навчання студентів.

Автор(и)

  • A.A. Karpenko

Ключові слова:

технологія навчання, традиційне навчання, інноваційні технології навчання, студентоцентрований підхід у навчанні, інновації

Анотація

У даній статті розглянуто традиційний підхід у поєднанні з інноваційними технологіями навчання студентів, визначено переваги та недоліки традиційного та інноваційного навчання. Розглянуто проблеми поєднання різних підходів у викладанні та реформуванні системи освіти. Узагальнено світовий досвід технологізації традиційного навчання студентів.

Посилання

Гончаров С. М. Методи, форми та інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу // Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород : ЗакДУ, 2011. Вип. 16. С. 353–362. (Серія : Євроінтеграція: український вимір).

Gitman E. K. (2015). Concentrated training technology in vocational training. Psychological and pedagogical sciences, 2, 24–37.

Dyachenko V. K. (2004). Collective teaching method. Moscow: Publishing house "Education".

Кляп М. І., Кляп М. П. Інноваційні аспекти роботи вищої школи України в період реформування галузі. Міжнародний науковий вісник : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Науковий парк як універсальна регіональна структура інноваційної діяльності» (м. Ужгород, 3 березня 2016 р.). Вип. 1 (12). С. 143-167. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/9711#2

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Педагогічні науки