Потенціал «дипломатії міста» в українсько-польських відносинах: механізми та форми реалізації

Автор(и)

  • І. Р. Бабій

Ключові слова:

«дипломатія міста»; міста-побратими; Польща; Україна; культура

Анотація

У даному дослідженні з’ясовано роль та потенціал застосування «дипломатії міста», як одного з механізмів «м’якої сили», для налагодження партнерської взаємодії між польськими та українськими муніципальними центрами й разом з цим для покращення відносин між Україною та Польщею. Стосунки між якими хоча й характеризуються відсутністю конфронтаційності, тим не менш не позбавлені проблем, особливо через різні інтерпретації спільного історичного минулого. Саме тому було визначено спектр інструментів, котрі можуть застосовувати міста для створення привабливості та порозуміння культур, зокрема через використання мистецьких форм на даному етапі міжміських відносин. Специфіку дипломатії польських та українських міст досліджено на основі порівняльного методу.

Посилання

Acuto M. City Diplomacy. The Sage Handbook of Diplomacy/edit. by Constant M. Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp. 2016. p. 510–521.

Алборова М. Б. Дипломатия городов, как важный фактор развития современных международных отношений в условиях цифровой цивилизации. International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019.Vol. 8–1.cт. 136–139.

Van der Plujm R. Melicen. J. City diplomacy the expanding role of cities in international politics. 2007.Hague: Netherlands Institute of International Relations. Clingendael Diplomacy Paper No. 10. Р. 43.

Жага Ю. В. Транскордонна взаємодія – «дипломатія міст» – та залучення міст на міжнародний рівень співпраці. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матр. міжн. наук.-теорет. конферен. молодих вчених. К. : КНУ ім. Т. Шевченка, ІМВ. 2017. Ч. 2. С. 4–8.

Surmacz B. City Diplomacy. Barometr Regionaln. Tom 16 nr 1. Maria Cuurie-Sclodowska University. P. 7–18.

Furmankiewicz M. «Town-twinning as a factor generating international flows of goods and people – the example of Poland», Belgeo [Online], 1–2 | 2005, Online since 27 October 2013, connection on 19 April 2019. URL: http://journals.openedition.org/belgeo/ (Last accessed 29.09.2020).

Cysek-Pawlak M. M. The development of Lodz in view of its candidature to host the international specialized Expo. Studia miejskie. 2017. Tom 25. P.163–175.

Latusek D., Ratajczak M. Crafting the idea of multiculturality. The case of Wroclaw, European City of Culture 2016. Scandinavian Journal of Public Administration. 18(3). P. 49–66.

Ryniejska-Kieldanowicz M., Ratajcyak M. Policy of Transcultural Diversity and Idea of City Diplomacy: the Case of Wroclaw. Political Preferences.Vol. 23. 2019. P. 55–72.

Закоморна К. О., Рудь В. О. «Народна дипломатія» як інструмент інтеграції України до Європейського Союзу (на прикладі роботи Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради). Державне будівництво та місцеве самоврядування.2013.Випуск 25. С. 137–149.

Nowicka K., Sagan I., Studzinska D. Small diplomacy:cultural cooperation as a factor alleviating societal tension. The case of Lviv and its Polish partner cities.Geopolitics. 13.12.2018. URL: https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1555526 (Last accessed 10.09.2020).

Laggiard L. Cities and Regions in International Cultural Relations: Fostering Cooperation through Cultural Networks. Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics. Belgrade. 2017. P. 211–221.

Чернець М.О.Щодо культурного потенціалу міста (на прикладі програми «Європейська столиця культури»). Вісник НАКККіМ: Культурологія. 2014. № 2. С. 146–151.

Богородецька О. Співробітництво між містами-побратимами України та Польщі в контексті Європейської інтеграції / Десерт О. Богородецька. СхНУ ім. Л. Україники. Луцьк.2015. 232 с.

Богородецька О. Україна та Польща: Тенденції співпраці міст-побратимів. Історико-політичні проблеми сучасного світу:Проблеми Українсько-Польських взаємин. С. 130–134.

Богородецька О. І. Стратегія розвитку побратимського співробітництва міст України(Приклад міста Луцька). Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Випуск 122 (частина І). С. 41–50.

Богородецька О. Проблеми та перспективи формування побратимських зв’язків міст України та Польщі. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2014.№1.С.157–167.

Сидоренко Н. О. Інструменти активізації міжнародного співробітництва муніципалітетів в Європі. Публічне адміністрування: теорія та практика. Електронний збірник наукових праць. Дніпропетровськ.: ДРІРУ НАДУ. 2011. С. 1–11.

Leffel B. Acuto M. City Diplomacy in the Age of Brexit and Trump. Public diplomacy magazine. City diplomacy. Issue 18./edit B.Schafer.University of South California.2017. Р. 9–14.

Eurocitites:Cities. URL: https://eurocities.eu/cities/ (last accessed 29.02.2020).

Музиканти з Одеси отримали перемогу на міжнародному конкурсі «Talents of the world». Одесская жизнь. URL: https://odesa-life.od.ua/news/muzikanti-z-odesi-otrimali-peremogu-na-mizhnarodnomukonkursi-talents-of-the-world-foto (Last accessed 29.09.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-11

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини