Умови здійснення діяльності митним брокером: порівняльно-правовий аспект

Автор(и)

  • С. В. Петрушко 

Ключові слова:

митний брокер; діяльність митного брокера; умови діяльності митного брокера; обов’язки митного брокера; ліцензія

Анотація

У даному дослідженні подано інформацію, щодо успішного досвіду здійснення митної брокерської діяльності в США, Сінгапурі, а також застосування досліджуваного інституту в країнах Європейського Співтовариства. Методологічною основою роботи є системний підхід, формально-логічний метод, а також методи аналізу та синтезу. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування методу компаративістики, який дає можливість порівняти умови здійснення митної брокерської діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Визначено переваги застосування в Україні досвіду зарубіжних країн, щодо регулювання митної брокерської діяльності.

Посилання

Богатов В. Л. Совершенствование организации управления процессами оказания таможенных услуг и работ: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М. 2008. 235 с. URL: https://dlib.rsl.ru/01000200840

Офіційний сайт митного відділу Департаменту безпеки США. URL: https://www.cbp.gov/bordersecurity (дата звернення 05.06.2020)

Бойкова М. В. Зарубежный опыт таможенного администрирования: монография. М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. 130 с. URL: http://xn--80aeiti0ahp.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%97%D0%9E%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B E%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf (дата звернення 05.06.2020)

Офіційний сайт Tradenet Services Pte Ltd. URL: https://www.tnets.com.sg/ (дата звернення 05.06.2020)

Таможенный Кодекс Европейского Сообщества: Регламент Совета № 4502008 від 23.04.2008 р. URL: http://www.mdoffice.com.ua/pdf/tamozhennyj_ kodeks _evropejskogo_soobshhestva_1403031301.pdf (дата звернення 06.06.2020)

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012, № 44–45, № 46–47, № 48, ст. 552.

Про діяльність митних брокерів. Наказ Міністерства фінансів України від 04.08.2015 № 693. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-15 (дата звернення: 12.07.2020)

Федотова І. О. Загальна характеристика правовового статусу митного брокера в сучасному митному законодавстві. Юридичний науковий електронний журнал. № 1, 2013. С. 161–164.

Державна фіскальна служба України. Довідники, Реєстри, Переліки. Офіційний веб-портал. URL: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/ (дата звернення: 12.07.2020).

Квеліашвілі Г. М. Послуги в митній сфері як інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності URL.: www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12kgmrzd.pdf (дата звернення: 13.07.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право