Фразеологічні одиниці з компонентом на позначення фруктів в англійській мові

Автор(и)

  • Д. О. Новожилова 

Ключові слова:

фразеологія; фразеологічна одиниця; фразеологізм; семантика; гастрономічний компонент

Анотація

У даній науковій розвідці проводиться аналіз фразеологічних одиниць, які містять компонент на позначення фруктів. Емпіричний корпус дослідження складається з 42 одиниць, які були дібрані методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел. Аналіз емпіричного матеріалу дозволяє виділити 6 компонентів, які номінують фрукти: apple ‘яблуко’, banana ‘банан’, grape ‘виноград’, peach ‘персик’, orange ‘апельсин’ та plum ‘слива’. Найвищу продуктивність демонструють одиниці з компонентом apple ‘яблуко’ та banana ‘банан’; менш продуктивними є фразеологічні одиниці з елементом grape ‘виноград’ та peach ‘персик’; найнижчою продуктивністю характеризуються одиниці з компонентом peach ‘персик’ та plum ‘слива’.

Посилання

Renfrew J. Food and Cooking in Medeival Britain, English Heritage. 1985. 47 с.

ЗалужнаО. О. , Головенько В. В. Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб.наук.праць. М. Я. Оленяк (голов. ред.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 38. С. 62–73. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2019.38.6

Крячек О. С. Запозичення гастрономічної лексики в сучасній французькіф та російській мавах. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 10. Том 2. С. 58–63.

Дубенец Э. М. Современная английская лексикология. М. : Глосса-пресс, 2004. 194 с.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М. : Высш. шк., Дубна : Изд. центр «Феникс», 1996. 381 с.

Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект : монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. 349 c.

Hee-Rahk Chae, Idioms: Formally Flexible but Semantically Non-transparent. 29th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation: Posters. 2015. pages 46 - 54

Addison Wesley, Longman Limited Longman Idioms Dictionary, 1989. 398 с.

Oxford Idioms Dictionary for learners of English. Oxford: OUP, 2004. 543 с.

Англо–український фразеологічний словник. К. : т–во «Знання», 2005. 1056 с.

Collins Cobuild Dictionary of Idioms. L.: Harper Collins Publishers, 1997. 493 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філологія