Семантичні особливості англомовних журнальних заголовків (на матеріалі видання «National Geographic»)

Автор(и)

  • І. С. Савчук 

Ключові слова:

заголовок; семантика; тематична класифікація; комунікативні типи заголовків

Анотація

У статті проаналізовано особливості семантики заголовків на матеріалі англомовного періодичного видання «National Geographic». Описовим методом осмислені теоретичні засади у вивченні заголовків для комплексної презентації результатів дослідження. Методологічною основою роботи є два типи лінгвістичного аналізу: структурно-семантичний та кількісний, що дає можливість систематизувати, класифікувати лінгвістичних матеріал, виявити частотність певних семантичних типів та інтерпретувати їхні особливості. У результаті дослідження виділено основні тематичні групи, представлена комунікативна класифікація та визначено семіотико-семантичні особливості заголовків видання «National Geographic».

Посилання

National Geographic. URL: https://www.nationalgeographic.com/ (дата звернення 15.03.2020).

Некрасова А. С. Виды, типы, функции газетного заголовка и его место в тексте статьи СМИ. Актуальные проблемы филологии: материалы III Междунар. науч. конф. Казань: Молодой ученый, 2018. С. 27–31.

Лазарева Э. А. Заголовок в газете. Урал: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 96 с.

Юлдашева Л. Проблеми дослідження заголовків у лінгвістиці. Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. м. Хмельницький, 23–24 березня 2018 р. С. 48–52.

Шостак М. И. Журналист и его произведение: практическое пособие. М.: ТОО «Гендальф», 1998. 96 с.

Никифорова Ж. А. Проблема автономности заголовка в структуре гипертекста газетного номера. Вестник Челябинского государственного университета.Сер. Филология. Искусствоведение. Вып. 42 (11). Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2010. С. 7–92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Філологія