Особливості компаративних ідіом в англійській мові

Автор(и)

  • В. І. Цибрій 

Ключові слова:

компаративні ідіоми; двокомпонентність; узуальні КІ; оказіональні КІ; стилістична функція

Анотація

Статтю присвячено аналізу компаративних ідіом як окремого класу фразеологічних одиниць в англійській мові. У роботі висвітлено питання введення основи порівняння як обов’язкового структурного компонента КІ, досліджено стилістичні особливості КІ на основі прикладів з художніх творів англійських письменників, а також розглянуто класифікацію КІ на основі поширення та частотності вживання. Методологічною основою роботи є структурно-семантичний аналіз, контекстологічний аналіз, зіставний метод. За результатами дослідження зроблено наступні висновки: КІ є як мінімум двокомпонентними одиницями, що виконують ряд стилістичних функцій, мають багато семантичних та стилістичних особливостей, які мають бути враховані при перекладі.

Посилання

Тарасова А. В. Відтворення англійських компаративних фразеологізмів українських перекладах:

дис…. канд. філол. наук: 10.12.16. Дніпропетровськ, 2017. 220 с.

Щепка О. А. Типологія компаративних фразеологічних одиниць в українській і російській мовах:

порівняльний аспект. Лінгвістичні студії, 2011. Вип. 23

Романченко А. П. Про суть компаративних фразеологізмів та їх семантико-структурні особливості.

Записки з українського мовознавства. О.:«Астропринт», 2004. Вип. 14. С. 40–49.

Wells H. The truth about pyecraft. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

p.

Tгease G. Bows Against the Barons. New York: Meredith Press, 1966. 152 p.

Poe E. A. The Complete Tales and Poems. New York: Doubleday & Company, 1984. 821 p

Galsworthy J. Indian Summer of a Forsyte. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform,

248 p.

Cronin A. J. The Green Years. London : Orion Publishing Co, 1945. 240 p.

Кіp1іng R. The City of Dreadful Night and Other Stories. London: British Library, Historical Print

Editions, 2011. 272 p.

Seton-Thompson E. Lobo, the King of Currumpaw and Other Stories. Moscow: Foreign Languages Pub.

House, 1956. 390 p.

Walsh J. Not Like This. London: Lawrence & Wishart, 1953. 144 p.

Maxwell W. B. Vivien. New York: D. Appleton, 1905. 510 p.

Chesterton G. K. The Outline of Sanity. Virginia: IHS Press, 2002. 184 p.

Dickens Ch. The Adventures of Oliver Twist. Rockville: Wildside Press, 2010. 418 p.

Thackeray W. The History of Pendennis. Londo: Ward, Lock & Co, 1892. 626 p.

Bronte Ch. Shirley. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 318 p.

Lyall E. Knight Errant, London: Hurst & Company, 1887. 402 p.

Дуброва С. В. Особливості художнього перекладу компаративних фразеологічних одиниць.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2018. № 32. Том 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Філологія