Використання соціальних медіа для активізації навчального процесу на заняттях з вищої математики

Автор(и)

  • О. С. Кравчук 

Ключові слова:

соціальні медіа; освітні технології (ОТ); ІКТ; Вища математика

Анотація

У статті проаналізовано доречність використання соціальних медіа на заняттях з вищої математики зі студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Посилання

Лобовікова О. О., Мельніков А. С. Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 2011.

Лосєва Н. М. Активні методи навчання в курсі аналітичної геометрії. Дидактика математики: проблеми i дослідження : мiжнар. зб. наук. робіт. Донецьк, 2008. Вип. 29. С. 29–34.

Пузирьов В. Є. Викладання математичних дисциплін в контексті виховання творчої особистості майбутнього фахівця. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadped_2015_4_16.pdf.

Пузирьов В. Є. Новації у викладанні вищої математики: застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до № 36, Том IV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2015. С. 414–421.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки