Бренд Німеччини як інструмент зовнішньої політики

Автор(и)

  • Д.В. Бондар

Ключові слова:

міжнародні відносини; бренд; державний бренд; зовнішня політика

Анотація

В даній роботі розглянуто необхідність створення успішного бренду держави для Німеччини на міжнародній арені. Адже, на сьогоднішній день, питання позиціонування бренду відіграє значну роль, адже саме на основі позиціонування місця країни на міжнародній світовій арені, ми можемо використовувати її особливості для досягнення першочергових цілей, які можуть нести за собою значення як макроекономічного так і внутрішнього соціального-економічного для країни. Варто враховувати, що репутаційна складова приймає важливу роль у формуванні ділових відносин з іншими країнами, більш того, ми можемо дослідити особливості та використання цілей діяльності країни на міжнародній арені.

Посилання

ANDREJA, Sršen. The Aspects of National Branding: Conceptual and Theoretical Framework. European Journal of Interdisciplinary Studies, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 45–53, dec. 2018. ISSN 2411-4138. URL: <http://journals.euser.org/index.php/ejis/article/view/3909>. Date accessed: 31 mar. 2020. doi: http://dx.doi.org/ 10.26417/ejis.v4i3.p45-53

Anholt Simon. Beyond the Nation Brand:The Role of Image and Identity in International Relations. Exchange: The Journal of Public Diplomacy. 2011. Vol. 2 : Iss. 1, Article 1. URL: https://surface.syr.edu/ exchange/vol2/iss1/1

Hwajung Kim. The Importance of a Nation Brand. Institute for Cultural Diplomacy, November 2012. URL: http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_The_Importance_of_Nation_Brand.pdf

Імідж Німеччини серед британців покращується. URL: http://www.dw.de/імідж-німеччини-серед-британців-покращується/a-16819676

Лебедева Т. П., Михайленко Т. А. Имидж государства в мировом политическом пространстве: структурные модели формирования. Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 21. 2011. No 1. С. 13–28.

Osmolovska A. O. Чинники формування образу країни на міжнародній арені. Політичне життя,[S.l.], n. 2, p. 80–85, july 2018. ISSN 2519-2957. URL: http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/5957. Дата доступу: 31 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.13.

Поліщук О. В. Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект. URL: https://naub.oa.edu.ua/2010/imidzh-derzhavy-na-mizhnarodnij-areni-informatsijnyj-aspekt/

Семченко О. А. Іміджева політика України: монографія. Київ: Знання, 2014. 272 с.

Слободяник О. Г. Сучасний інструментарій зовнішньополітичних комунікацій у міжнародних відносинах. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Політичні науки. К., 2019. Випуск 143 (No 4) Ч. 3.

Терещук М. І. Брендингові технології у реалізації національних інтересів держав Центрально-Східної Європи на міжнародній арені: Монографія. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. 152 с.

У світі найвище оцінюють Німеччину – опитування [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/05/130522_bbc_poll_influence_it.shtml

Федорів Т. «Репутація країни» та «державний брендинг» як категорії науки державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. нак. пр. /Дніпр. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Дніпр., 2011. Вип. 2 (9). С. 6–9.

Шевченко О. В. Державний брендінг в міжнародних відносинах: Навчальний посібник. К.: ІМВ, 2011. 185 с.

Шевченко О. В. Теоретичні аспекти оцінювання міжнародного бренду країни. Актуальні проблеми міжнародних відносин. К., 2008. Вип. 79. Ч. 1. С. 91–100. 15.Штельмашенко А. Д. Бренд держави: сутність та особливості формування. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. 2013. Вип. 2. С. 348–356.

Як сприймають Німеччину в світі. URL: http://www.dw.de/як-сприймають-німеччину-в-світі/a-16703185

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини