Складові негативного образу Росії за кордоном

Автор(и)

  • І.І. Мусіюк

Ключові слова:

образ держави; негативні складові; Російська Федерація; показники

Анотація

У статті розглянуте питання образу держави та його складових, впливу негативних складових збірного образу країн на загальну репрезентацію та, зокрема, висвітлення негативних складових образу Російської Федерації за певними критеріями на прикладі різних міжнародних джерел з використанням соціологічних опитувань. В основу дослідження покладено структурно-функціональний метод, який полягав у дослідженні конкретних складових негативного образу держави, на основі якого був проведений аналіз. У ході дослідження можна дійти до висновку, що образ держави є неоднобічним явищем, яке включає в себе багато показників, зокрема, негативних, які можуть суттєво вплинути на загальний образ того чи іншого суб’єкта міжнародних відносин. Російська Федерація виступає прикладом неоднозначного гравця на міжнародній арені, складові образу якого тільки підсилюють негативне сприйняття щодо держави міжнародною спільнотою

Посилання

Maher A., Carter L. The affective and cognitive components of country image: Perceptions of American products in Kuwait. In: International Marketing Review. November 2011. PP. 559–579.

Jenes B., Malota E. Measuring Country Image – Theory and Practice. Corvinus University of Budapest, Marketing and Media Institute. 19 p.

Köksal D. Impact of brand and country image on the perception of sustainability in the fashion business. In: International Journal of Business and Commerce. 2015. Vol. 5. No. 1. PP. 25–58.

Tse D., Lee W. Removing Negative Country Images: Effects of Decomposition, Branding, and Product Experience. In: Journal of International Marketing. 1993. Vol. 1. No. 4. PP. 25–48.

Anholt S. Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing World, Revised Edition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 173 p.

Dinnie K. Nation branding: Concepts, Issues, Practice. – 1st Edition. Linacre House, Jordan Hill, Oxford. 2008. 289 p.

Гарбера О. Є. Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_10_18 (дата звернення: 26.03.2021).

Євтушенко О. Н., Присяжненко І. О. Політологічний вимір концепту «брендинг держави». Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.: Політологія. 2014. Т. 236, Вип. 224. С. 33–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npchdupol_2014_236_224_8 (дата звернення: 26.03.2021).

Russia’s Global Image Negative amid Crisis in Ukraine. Pew Research Center. July 9, 2014. URL: https://www.pewresearch.org/global/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/ (last accessed: 26.03.2021).

NBI-2020-Press-Release. In: Ipsos. October 27, 2020. URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/ news/documents/2020-10/nbi_2020-press_release_-2020-10-27-v1_russia-rus_0.pdf (last accessed: 23.03.2021).

Russia Exports: Summary. Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/russia/exports (last accessed: 23.03.2021).

Russian Federation: Economic Studies. / COFACE: for trade. URL: https://www.coface.com/EconomicStudies-and-Country-Risks/Russian-Federation (last accessed: 26.03.2021).

Загашвили В. Диверсификация российской экономики в условиях санкций. – Мировая экономика и международные отношения, 2016. Т. 60. № 6. С. 52–60. URL: https://www.imemo.ru/ index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/06_2016/52-60_Zagashvili_.pdf (дата обращения: 26.03.2021).

Russia: Nations in Transit 2020/ Freedom House. – URL: https://freedomhouse.org/country/russia/nationstransit/2020 (last accessed: 26.03.2021).

Russia: Best countries. U.S.News & World Report. URL: https://www.usnews.com/news/bestcountries/russia (last accessed: 29.03.2021).

Russian Federation: Soft Power. The Soft Power 30. URL: https://softpower30.com/country/russianfederation/ (last accessed: 22.03.2021).

Russia: Government effectiveness. – TheGlobalEconomy.com: Global economy, world economy. – URL: https://www.theglobaleconomy.com/Russia/wb_government_effectiveness/ (last accessed: 22.03.2021).

Engel V. How Tolerant Is Russian Society? Fair Observer. URL: https://www.fairobserver.com/region/ europe/russia-hate-crime-data-xenophobia-migrants-lgbtq-rights-europe-news-54132/ (last accessed: 29.03.2021).

Russia Population (2021). Worldometer. URL https://cutt.ly/lxJ0QoK (last accessed: 23.03.2021).

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism at a Tipping Point. World Economic Forum. 2019. 107 p. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf (last accessed: 26.03.2021).

Russia’s Economy Loses Momentum Amidst Covid-19 Resurgence; Awaits Relief From Vaccine: Russian Economic Report 2020. World Bank Group. 2020. URL: https://cutt.ly/dxJ0gHj (last accessed: 26.03.2021).

Place Brand Rankings and Indices: Overview. The Place Brand Observer. URL: https://placebrandobserver.com/place-brand-rankings-indices/ (last accessed: 26.03.2021).

Russian Federation. OECD Better Life Index. URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/russianfederation/ (last accessed: 26.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-05

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини