Соціальні детермінанти ефективності права

Автор(и)

  • Д. Л. Драч

Ключові слова:

соціальні детермінанти ефективності права; соціальна природа права; витоки права; сприйняття права суспільством; прояви впливу права на суспільство; взаємодія права з іншими чинниками; постійна модернізація права

Анотація

Статтю присвячено дослідженню соціальних детермінант ефективності права. За допомогою загальнонаукових методів (аналіз, синтез, дедукція, індукція, діалектичний, системно-структурний методи) було з’ясовано поняття та значення конкретних соціальних детермінант ефективності права; приватнонаукові методи (правове моделювання, формально-юридичний метод) сприяли виокремленню й аналізу структурних компонентів соціальних детермінант ефективності права; спеціальні методи (кібернетичний, синергетичний, психологічний методи) застосовувались для встановлення особливостей впливу досліджуваних соціальних детермінант на ефективність права. Запропоновано авторське визначення поняття «соціальні детермінанти ефективності права», систематизовано такі детермінанти в певні групи на підставі різних критеріїв, а також здійснено характеристику відповідних соціальних детермінант ефективності права.

Посилання

Дунас О. І. Наукові підходи щодо визначення соціальної природи права. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2013. Т. 26 (65). № 2–2. С. 10–16.

Оніщенко Н. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження. Публічне право. 2017. № 3 (27). С. 24–30.

Ганчук О. Контекстуалізація ціннісного виміру права. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2014. № 6. С. 20–23.

Bujdoiu N. R. The Validity and Effectiveness of Law. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences. Law. 2015. Vol. 8 (57). No. 1. P. 127–138.

Крилова Д. Мораль як чинник ефективності норм права. Ефективність норм права. зб. наук. праць. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листопада 2016 р.). Київ: Ніка-Центр, 2016. С. 270–273.

Шевченко А. Є., Старостюк А. В. Відродження довіри до права як показник ефективності правового моніторингу. Альманах права. 2019. Вип. 10. С. 94–98.

Почепцов Ю. В. Фактори дієвості та ефективності права як умова його функціонування. Альманах права. 2019. Вип. 10. С. 232–236.

Zumbansen P. Law’s Knowledge and Law’s Effectiveness: Reflections from Legal Sociology and Legal Theory. CLPE Research Paper. Law Research Paper Series. 2009. Vol. 05. № 02. P. 1–19.

Почепцов Ю. В. Ефективність права як юридична категорія. Право і суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 39–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право