Особливості правового регулювання спадкового договору в Україні та зарубіжних країнах

Автор(и)

  • І. В. Чепис

Ключові слова:

спадковий договір; набувач; відчужувач; умови спадкового договору; укладення; розірвання; забезпечення виконання спадкового договору

Анотація

У статті наданий аналіз інституту спадкового договору в Україні та деяких зарубіжних країнах. Проаналізовано чинне законодавство досліджених країн, розглянуто поняття, предмет, сторони та істотні умови спадкового договору, особливості його укладення, виконання і розірвання в цивільному праві зазначених країн. З’ясовано, що в цивільному праві зарубіжних країн спадковий договір виступає інститутом саме спадкового права, є частіше однією з підстав спадкування або різновидом заповідального розпорядження. В даному дослідженні використовувались такі методи, як метод аналізу і синтезу, формальноюридичний, порівняльно-правовий метод.

Посилання

Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 року, № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Клементьєва Т. М. Юридична характеристика спадкового договору в Україні та світовий досвід застосування спадкового договору. Вісник Запорізького національного університету. 2017. № 3. С. 58–65.

Кравчик М. Б. Особливості розвитку спадкового договору та вплив іноземного законодавства на його формування. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 121–124.

Ішина Н. А. Інститут спадкового договору у законодавстві України та Німеччини: порівняльноправовий аналіз. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 45–51.

Bürgerliches Gesetzbuch. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.

Civillikums Latvijas Republicas. URL: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums.

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage= Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622.

Лада В. Д. Визначення місця спадкового договору в системі цивільного права України, з урахуванням іноземного досвіду. URL: http://109.237.87.242/bitstream/ 123456789/9903/1/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D 0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_p120- 123.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Право