Особливості відтворення мови австралійських періодичних видань українською мовою

Автор(и)

  • М. С. Данилюк

Ключові слова:

австралійська англійська; джерела австралійського варіанту англійської мови; сленгізми; особливості перекладу

Анотація

У даному дослідженні розглядаються джерела та процес формування австралійського варіанту англійської мови а також його особливості в мові сучасних австралійських періодичних видань та відтворення текстів австралійської англійської українською мовою. Методами опрацювання наукових джерел, присвячених австралійському варіанту англійської мови стали: діахронічний аналіз – для розкриття історії розвитку австралійського варіанту англійської мови; синхронічний аналіз для дослідження словникового складу мови, його лексичних, фонетичних, словотвірних та граматичних особливостей, зокрема у мові періодичних видань Австралії. У дослідженні набуло подальшого розвитку вивчення історії формування та розвитку, а також сучасного стану австралійського варіанту англійської мови, зокрема у періодичних виданнях Австралії.

Посилання

Люшинська Г. В. Наукові підходи до вивчення національних варіантів мови. Вісник Запорізького державного університету Серія: Філологічні науки. 2002. № 43. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2779.pdf.

Акопян Ю. А. Лексико-семантические особенности австралийского варианта английского языка (на материале австралийской поэзии): дис. … канд. филол. наук: 10. 02. 04. Москва, 2003. 141 с.

Словник сучасного українського сленґу. Харків: Фоліо, 2006. 350 с.

Павлова Т. Н. Проблеми перекладу сленґізмів: материали за IV Международна научна практична конференция «Постигането на висшето образование. – 2008», 17–25 ноември. 2008. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. С. 42–44. (Том 9. Филологични науки).

Кипнис И. Ю., Хомченко С. А. Грамматические особенности перевода английского научнотехнического текста. Грамматический справочник. Минск: БНТУ, 2010. 121 с.

Дмитриева Л. Ф., Кунцевич С. Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2005. 304 с.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця: «Нова книга», 2004. 575 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Філологія