Становлення, різновиди та функціювання теорії інтертекстуальності в концепції міжлітературного діалогу

Автор(и)

  • А. Д. Поліщук

Ключові слова:

інтертекcтуальність; теорія інтертекстуальності; міжлітературний діалог; міжтекстові зв’язки

Анотація

Дослідження містить інформацію про походження, різнобічне трактування, класифікацію інтертекcтуальних засобів та функціонування теорії інтертекстуальності на різних герменевтичних рівнях, що становить високий рівень нерозробленості в межах сучасної наукової думки. В ході дослідження виявлено існування фактично двох теорій, а саме «постструктуральної» та «новітньої», обґрунтовано їхні переваги та недоліки в концепції міжлітературного діалогу за допомогою використання таких методів та прийомів лінгвістичного дослідження як порівняльно-історичний та зіставний методи. Також методологічною основу роботи становлять принципи наукової об’єктивності, історизму та системного підходу до використаної літератури.

Посилання

Масімова Л. Г. Інтертекстуальність візуального тексту мас-медіа. Міжнародна науково-практична конференція. К., 2014. С. 65–71.

Біловус Л. І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика: Підручник. Тернопіль : Видавничий центр «Стародубець», 2013. 36-40 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля. К. : 2011. 844с.

Шаповал М. О. Стратегії інтертекстуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06. К. : нац. ун-т ім. Т. Шевченка., 2011. 36 с.

Мітосек З. Теорії літературних досліджень: Пер. з польської / Під ред. В. І. Іванюк. Сімферополь: Таврія, 2013. 408 с.

Lachmann R. Concepts of Interteхtuality. Issues in Slavic Literary and Cultural Theory. Bochum: Universitätsvеrlag Dr. Norbert Brockmeyer, 2012. P. 391–400.

Іванишин П. Теорія інтертекстуальності: спроба розрізнення. Філологічні семінари. 2013. Вип. 16. С. 53–59.

Тростников М. Перевод и интертекст с точки зрения поэтологии. Семиотика: Антология. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 563–581.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Філологія