Комунікативно-прагматичні складники англійськомовного рекламного слогану (на матеріалі реклами косметичних засобів і парфумерії)

Автор(и)

  • А. Є. Ходанович

Ключові слова:

слоган; рекламний дискурс; комунікативно-прагматичне спрямування; вікова група; паралінгвістичний контекст

Анотація

Стаття присвячена аналізу комунікативно-прагматичних особливостей англійськомовного комерційного гасла косметичної продукції та парфумерії, зорієнтованих на широку аудиторію різних за віковим критерієм реципієнтів. Дослідження здійснюється на матеріалі рекламних слоганів, розміщених у каталогах і рекламних повідомленнях у мережі Інтернет. У рамках аналізу комунікативно-прагматичних особливостей інвентаризовано способи реалізації комунікативних намірів, стратегій і тактик, а також визначено тип рекламного слогану за метою висловлювання. З’ясовано, що вищевказані аспекти визначають ряд особливостей їхнього вживання щодо вікових груп реципієнтів рекламного повідомлення лише за умови наявності чіткого паралінгвістичного контексту. Поняття паралінгвістичних особливостей рекламного повідомлення, які складають необхідний контекст для самого слогану, охоплює зокрема візуальні компоненти комерційного оголошення. Ілюстративний супровід рекламного слогану дає змогу визначити адресацію комерційного гасла за віковим критерієм.

Посилання

Кафтанджиев Хр. Тексты печатной рекламы. М. : СМЫСЛ, 1995. 175 с.

Словник української мови [в 11 т.]. URL: http://sum.in.ua (дата звернення 26.10.2019).

Арешенкова О. Ю. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Кривий Ріг, 2016. 230 с.

Виноградова О. В. Функціонування конструкцій експресивного синтаксису в рекламних текстах. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Вип. 14. Донецьк : ДонНУ, 2005. С. 126‒130.

Гасюк Г. М. Комунікативно-прагматичний потенціал субстантивних словосполучень в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. Філологічні студії : наук. часоп. 2004. № 4. С. 64‒74.

Калиновська І. М. Іменникові фрази-рекламні слогани: структурний і семантичний аспекти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. : зб. наук. праць. Вип. 19. 2013. С. 81‒84.

Кафтанджиев Хр. Тексты печатной рекламы. М. : СМЫСЛ, 1995. 175 с.

Кузьмич О. О., Кондратюк Ю. В. Теоретичний погляд на стильові особливості синтаксису реклами. Лінгвостилістичні студії. : зб. наук. праць. Вип. 5. 2016. С. 94‒100.

Кохтев Н. Н. Реклама : искусство слова [рекомендации для составителей рекламных текстов]. М. : Издательство МГУ, 1997. 96 с.

Лившиц Т. Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. Таганрог : Таганрогск. гос. пед. инт, 1999. 214 с.

Морозова И. В. Слагая слоганы. М. : Рип-Холдинг, 2005. 174 с.

Романюк С. К. Комунікативні стратегії й тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами. Психолінгвістика. : зб. наук. праць. Вип. 4. 2009. С. 235‒242. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/psling_2009_4_32.pdf (дата звернення 27.08.2019).

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М. : ИКАР, 2007. 480 с.

Макєдонова О. Д. Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного дискурсу : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 229 с.

Бове Л. Современная реклама. Творчество в составлении рекламных текстов. Тольятти : Изд. дом Довгань, 1995. 704 с.

Волошина Н. В. Психолінгвістичні аспекти сприйняття рекламного тексту. Молодий вчений : наук. часоп. 2018. № 4 (56). С. 638−641.

Сегал А. Л. Комунікативно-інтенціональний зміст рекламно-інформаційного колажу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. : зб. наук. праць. Вип. 9. 2016. С. 27–34.

Тєлєтов О. С., Тєлєтова С. Г. Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах. Маркетинг і менеджмент інновацій. : зб. наук. праць. Вип. 4. 2015. С. 49–58.

Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / гл. ред. Н. М. Флегонтова. К. : Освіта України, 2008. 80 с.

Burgoon J. K. Nonverbal communication in 1970s : An overview. In : Communication year book 4. New Brunswick, 1980. P. 179–197.

Габелко О. М. Невербальні засоби комунікації. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] : зб. наук. праць. Вип. 33. 2013. С. 37−39.

Морозов В П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация (под. ред. В. И. Медведєва). М. : ИПРАН, 1998. 164 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Філологія