Способи творення оказіоналізмів у «новомові» Дж. Орвелла за романом «1984»

Автор(и)

  • С. М. Яровая

Ключові слова:

оказіоналізм; новомова; словотвір; мофрологічні й неморфологічні способи словотворення

Анотація

У статті досліджуються способи утворення оказіоналізмів у «новомові» Дж. Орвелла в романі «1984». Розкрито мету й призначення мови тоталітарного суспільства, описано лексичні класи «новомови» за словниками Дж. Орвелла. У роботі проаналізовано морфологічні й неморфологічні способи творення оказіональних слів. За допомогою кількісного аналізу встановлено, що 90 % оказіоналізмів утворені морфологічними способами, серед яких найпродуктивнішим є складання слів – 31 %, суфіксальний – 26 %, префіксальний – 20 % і абревіація – 23 %. Частка слів, утворених неморфологічними способами (морфологосинтаксичним і лексико-семантичним) є незначною – 10 %.

Посилання

Словник лінгвістичних термінів : лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.] ; за редакцією М. І. Голянич. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2011. 268 с.

Турчак О. М. Поняття «оказіоналізм» у мовознавчій літературі та його мовленнєва реалізація в українських періодичних виданнях кінця ХХ століття. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Філологічні науки. 2013. № 2. С. 299-305. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vduepf_2013_2_42

Куницька І. Травматичний дискурс антиутопії (на матеріалі роману Дж. Орвелла «1984»). Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. 2015. Вип. 12. С. 341-353.

Александров Д. О. Мова тоталітаризму в романі Дж. Оруелла “1984”. Актуальні проблеми слов’янської філології. 2011. Вип. XXІV. Частина 2. С. 411-416.

Сосніна Т. В. Способи відтворення квазіреалій у перекладі роману Дж. Оруела «1984». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2012. Вип. 30. С. 308–312.

Orwell G. Nineteen Eighty-Four. London: Penguin Classics, 2018. 320 p.

Bakhtiar Sabir Hama. Language as an oppressive device in Orwell's 1984 – International journal of humanities and cultural studies, University of Sulaimani, Iraq, 2015. Р. 256.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Філологія